Programul „Prima casa” – achizitii

Programul „Prima casa” – achizitii

FNGCIMM garanteaza în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţiile de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor eligibili, în limita unui plafon de garantare.
Garanţia STATULUI se emite la solicitarea instituţiilor finantatoare pentru finanţări aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de către bancă, care atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată.

Urmare solicitarii de informatii de catre unele consilii locale si unii beneficiari ai Programului “Prima Casa” privind durata aprobarii garantiilor, FNGCIMM SA precizeaza ca garantiile in cadrul Programului se aproba in maxim 3 – 4 zile de la data inregistrarii solicitarii de garantare insotita de documentatia completa.