Înfiinţare firmă 2013, paşii pentru înfiinţarea unei firme

Înfiinţarea unei firme este un proces care se recomandă a fi lăsat pe mâna specialiştilor.

O documentare riguroasă anterioară este necesară chiar dacă firma pe care o veţi deţine va fi înfiinţată de o firmă recomandată.

Iată câteva titluri interesante:

Etapele înfiinţării unei firme (text prelucrat după infiintarefirmabucuresti.ro):

Alegerea şi rezervarea numelui societăţii: se aleg cel puţin 3 nume. Rezervarea numelui se face la Registrul Comerţului Costul este de aproximativ 64 lei.
Alegerea obiectului de activitateCodul CAEN
Pentru alegerea obiectului principal de activitate al firmei, dar şi a obiectelor secundare, trebuie consultat codul CAEN (Clasificarea activităţilor din economia naţională). Poţi alege un singur obiect de activitate principal şi un număr nelimitat de obiecte de activitate secundare.

Alege cât mai multe activităţi!
În actul constitutiv al viitoarei societăţi comerciale alege cat mai multe activităţi deoarece nu se ştie niciodată ce oportunităţi de afaceri se pot ivi. Pe de alta parte adăugarea ulterioara a unei activităţi te va costa mai mult şi vei pierde timp.

Alegerea formei juridice de societate comerciala

Din punct de vedere al modului de constituire, societăţile comerciale sunt de mai multe tipuri:

 • societate în nume colectiv
 • societate în comandita simpla
 • societate pe acţiuni
 • societate în comandita pe acţiuni
 • societate cu răspundere limitata
 • Societatea în nume colectiv

Societatea în nume colectiv este acea forma de societate comerciala în care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitata şi solidara a tuturor asociaţilor

Societatea în comandita simpla
Societatea în comandita simpla este acea forma de societate comerciala în care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitata şi solidara a tuturor asociaţilor comanditaţi Asociaţii comanditari răspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea pe acţiuni
Societatea pe acţiuni este acea forma de societate comerciala al cărei capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acţionarii răspund numai în limita aportului lor.

Societatea în comandita pe acţiuni
Societatea în comandita pe acţiuni este acea forma de societate comerciala al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitata şi solidara a asociaţilor comanditaţi Asociaţii comanditari răspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea cu răspundere limitata
Societatea cu răspundere limitata este acea forma de societate comerciala ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai în limita aportului lor.

Se va avea în vedere la tipul de societate alegerea plăţii impozitului: pe venit 3% la micro intreprindere sau pe profit 16 % în cazul celorlalte societăţi.

Se alege ca firma sa fie plătitoare de TVA sau nu (este foarte important să decideţi dacă sunteţi plătitor de TVA sau nu.)

Stabilirea asociaţilor şi numărul acestora
Pentru a forma o societate comercială se pot asocia persoane fizice şi/sau persoane juridice romane sau străine
Numărul minim de acţionari ai unei societăţi comerciale este 2, iar numărul maxim este 50.
Excepţie de la aceasta regulă face societatea cu răspundere limitata cu asociat unic, care trebuie sa respecte următoarele doua reguli:

1. O persoană fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decât într-o singura societate cu răspundere limitata;

2. O societate cu răspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu răspundere limitata, alcătuită dintr-o singura persoana.

Actul constitutiv al societăţii
Societatea cu răspundere limitata se constituie prin contract de societate şi statut, iar în cazul societăţii cu răspundere limitata cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi pentru alte infracţiuni prevazute de prezenta lege.

Actul constitutiv al unei societăţii comerciale cu răspundere limitată va cuprinde:

n

 • numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, personae juridice;
 • forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
 • obiectul de activitate al societatii , cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 • capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
 • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
 • partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
 • sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica – atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
 • durata societatii;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată de Oficiul Registrului Comerţului privind disponibilitatea firmei şi a emblemei.

Actul constitutiv al societăţii şi declaraţiile pe proprie răspundere trebuie sa aibă data certa data de către un evocat

Depunerea capitalului social la banca
Suma minima pentru capitalul social este de 200 lei care se depune la banca unde se doreşte deschiderea contului, de către un administrator, asociat sau un împuternicit al acestora.

Stabilirea sediului social
Sediul social se stabileşte prin încheierea unui Contract de închiriere sau de Comodat (prezentarea documentelor de proprietate asupra spaţiului unde se va stabili sediul social) la care se va ataşa Avizul Asociaţiei de proprietari şi al vecinilor (dacă acest spaţiu se afla într-un bloc);

Sfaturi utile pentru înfiinţarea unei firme
1. Apelează la un expert! Atunci când vrei sa înfiinţezi o societate comerciala este bine sa apelezi la o persoană experimentata sau la o firmă, care se ocupa cu astfel de lucruri (contabil, avocat, etc.). O astfel de persoană sau firmă te poate scuti de multe neplăceri

2. Ai grijă pe cine angajezi pentru înfiinţarea firmei! Unele firme doar îţi spun ce trebuie sa faci şi unde trebuie sa te duci. Teoretic aceste firme ar trebui sa te scutească de toate drumurile pe care trebuie sa le faci şi sa îţi acorde consultanta. Practic aceste firme îţi iau bani pe nişte informaţii care le poţi afla şi din acest site. Ai grijă deci la ce firmă apelezi.

3. Alege cat mai multe activităţi! În actul constitutiv al viitoarei societăţi comerciale alege cat mai multe activităţi deoarece nu se ştie niciodată ce oportunităţi de afaceri se pot ivi. Pe de alta parte adăugarea ulterioara a unei activităţi te va costa mai mult şi vei pierde timp.

4. Asociaţii sa fie şi administratori! Este bine ca asociaţii unei firme sa fie şi administratori, deoarece în felul acesta, ei pot fi şi angajaţi ai firmei respective.

5. Învaţă din greşelile altora! Nu ezita să-ţi întrebi prietenii, cunoscuţii, rudele care au o firma, despre problemele pe care le-au întâmpinat Învaţă din greşelile lor.

Sursa: http://www.infiintarefirmabucuresti.ro/principalele-etape-ale-infiintarii-unei-firme/