Programul “Prima casă” continuă

Posted by under Programul Prima Casă, Ştiri | Comments Off

De la începutul Programului Prima Casă şi până la data de 05.04.2013 au fost emise în total peste 87.800 garanţii pentru finanțări accesate în valoare de cca. 3.427 milioane euro.

Plafonul disponibil pentru finanţări in anul 2013, în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţator, este de 534 milioane euro.

 

Informaţii generale despre Programul Prima Casă 4
• Plafonul maxim al creditului garantat de stat este de:
o 60.000 euro – pentru o locuinţă veche
o 70.000 de euro – pentru o locuinţă nouă
o 75.000 de euro – pentru o locuinţă colectivă construită de la zero
ATENȚIE!

Dacă locuinţa pe care doriţi să o achiziţionaţi este mai scumpă, va trebui să suportaţi diferenţa de bani.
• Avansul este de 5% din valoarea imobilului, iar comisionul către Fondul de Garantare este de 0,49% pe an.
• Dobânda, în cazul creditelor în euro, este cel mult egală cu EURIBOR la trei luni + 4%, iar cea la creditele în lei este maximum ROBOR la trei luni + 2,5%.

Ce aduce nou Programul Prima Casă 4?
Statul nu va mai garanta integral creditele – băncile participante îşi vor asuma în proporţie de 50% riscul de nerambursare a creditelor acordate.

Ce locuinţe pot fi achiziţionate?
• locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.
• locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.
• locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

 

Prima Casă 4 vă permite să vă construiţi propria casă. Este vorba despre:
• locuinţe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.
• locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum doi beneficiari.

 

Condiţia obligatorie este ca terenul pe care se construieşte locuinţa colectivă să fie în proprietatea a cel puţin unuia dintre membrii asociaţiei.
Vreţi să ştiţi dacă puteţi cumpăra sau construi o casă prin programul Prima Casă 4? Iată care sunt criteriile de eligibilitate:
• dacă deţineţi o locuinţă cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp puteţi accesa un credit ipotecar garantat de stat pentru a cumpăra o locuinţă cu o suprafaţă mai mare;
• dacă deţineţi cote părţi dintr-o locuinţă puteţi beneficia de credite garantate de stat pentru a achiziţiona diferenţa de cote-părţi;
• aveţi dreptul să achiziţionaţi, în cadrul Programului, o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii; la fel, puteţi construi doar o casă, singur sau împreună cu alte persoane, respectând reglementările în vigoare referitoare la programul Prima Casă 4;
• trebuie să dispuneţi de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei şi/sau care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;
• trebuie să constituiţi un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării;
• trebuie să păstraţi locuinţa achiziţionată cel puţin 5 ani de la data dobândirii;
• trebuie să asiguraţi locuinţa achiziţionată împotriva tuturor riscurilor şi să desemnaţi statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toată durata finanţării.

 

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 04.01.2013
Sursa: http://www.gov.ro/situatia-garantiilor-prima-casa-la-data-de-18-05-2010__l1a109211.html

Comments are closed.